1.1.
1999
Vysoká okna

Výbor z celoživotní básnické tvorby jednoho z nejvýznamnějšíc anglických básníků 20. století (1922-85), jehož dílo výrazně ovlivnilo vývoj moderní britské poezie, jíž vtisklo na bezmála dvě desetiletí postulát věcného přístupu a střízlivého jazyka sloužícího autorovi především jako vyjadřovací prostředek bez nároku na svébytný život a hru.