Za horou najdeš údolí Lubomír Konečný

Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance.