1.1.
1999
Ludmila Kaprasová-Umění krajky J. Ondřej Sekora

Monografie české textilní výtvarnice Ludmily Kaprasové, která začala s uměním krajky koncem šedesátých let a jejíž díla jsou zastoupena ve světových sbírkách.