1.9.
2013
Stomatologie - Angličtina pro zubní praxi - učebnice a cvičebnice / Dentistry English for Dental practice - Textbook And Exercisebook Baumruková Irena

Předkládaná práce je čítankou odborných textů, učebnicí a cvičebnicí lékařské stomatologie, slouží i jako příručka pro lékaře a zdravotníky, kteří se ve své praxi setkávají s anglicky mluvícími klienty.